Wielkopolski Klub Inwestycyjny

ul. Piekary 16 lok. 103
61-823 Poznań

tel. 061 851 30 09
tel./fax 061 851 30 08
e-mail: biuro@w-k-i.pl

(strona w budowie)